| | | | | | | | ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ

Aşılama –IUI

Image

Aşılama –IUI

Aşılamanın amacı, kadının rahmine önceden eşinden alınıp hazırlanarak iyileri seçilmiş bir miktar spermi yerleştirmek ve bu sayede döllenmeyi kolaylaştırmaktır. Bir takım kimyasal maddelerle muamele edilmiş yıkanmış meni, spesifik kanül ve enjektörler ile direkt rahim içine verilir.


Hangi Çiftler Faydalanır?

Aşılama özellikle erkek infertilitesi (kısırlığı) venedeni belli olmayan infertil çiftlerde faydalı olur. Bununla beraber, yumurtlama bozukluğu olan kadınlarda da bazı ilaçların desteğiyle etkili olabilir. Bu gibi vakalarda yumurtlama hormon tedavisi ile desteklenir. Aşılama, yumurtlama gününden çok kısa zaman sonra uygulanmak üzere planlanır. Erkek kısırlığı tanısı için uygulanan testler sperm kalitesini (sayı, hareket, şekil) göstermesi açısından önemlidir.

Aşılama- IUI’de başarı, üreme yolundaki bir yumurtanın, normal yetenekteki sperm tarafından döllenmesine bağlıdır. IUI, kendi spermlerine allerjik reaksiyon gösteren erkek vakalarında da faydalı bir yöntemdir. Bu bozukluk”anti-sperm antikor” varlığına neden olur. Anti- sperm antikorları hem kadın hem de erkekte bulunabilir. Antikorlar protein molekülleri olup, ,sperm üzerinde belli yerlere bağlanırlar. Sperme bağlandıktan sonra, birçok açıdan spermin aktivitelerine engel olurlar. Spermi hareketsiz hale getirebilir, yumurtaya bağlanmalarına ve yumurtaya ulaşmasına girmeye engel olabilirler. IUI’de hazırlanmış spermler direkt rahime verilir. Böylece antisperm antikorlarının oluşturduğu problemler aşılır.

Rahim iç zarı, yani endometriyum dokusunun, üreme yolundan başka bir yerde bulunması olarak bilinen Endometriyozis olgularında IUI ile başarı sağlanmaktadır.


IUI’nin En Sık Uygulandığı Durumlar 

  • Hafif erkek kısırlığı 
  • Açıklanamayan kısırlık
  •  Anti-sperm antikorları 
  • Orta seviyede endometriyozis

Yapılan çalışmalarda, IUI’nin düşük sperm sayılı veya kötü sperm şekilli (morfoloji) ağır erkek infertilitesi vakalarında ve tüpleri zarar görmüş kadınlarda etkili olmadığı gösterilmiştir.

IUI Uygulama Şekli

IUI’de en iyi sonuç fertilite ilaçlarıyla desteklenen yumurtlama sonrası aşılama yapıldığında elde edilmektedir. Bundan dolayı, IUI tedavisindeki ilk aşama, diğer yardımla üreme metodlarında da kullanılan yumurtlamanın hormonlarla kontrollü olarak uyarılmasıdır.


İki veya üç follikül hedef büyüklüğe ulaştığında, yumurtlama ayrı bir hormon (hCG) enjeksiyonu ile sağlanır. Ovülasyon zamanından kısa süre sonra, eşinin sperm numunesi alınarak en iyileri seçilir ve ince bir katater yardımıyla kadının rahmine verilir. Bu ağrısız bir uygulamadır.


Başarı Şansı Nedir?

Süperovülasyon ve IUI’nin başarı oranları siklus başına %15-20 arasındadır. Fakat erkek partnerin sperm sayısı normal sınırlar içinde ve kadının tubalarının sağlıklı bulunduğu durumlarda, bir yıl içinde birkaç denemeden sonra bu oran toplamda %50’ye ulaşabilir. Ortalama 4 IUI siklusu denenebilir. Eğer başarılı olunamazsa IVF ve ICSI tavsiye edilir.