| | | | | | | | ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ

Hakkımızda

img

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
  • MEZUNİYET
  • İHTİSASI
  • YABANCI DİL

Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanları, genellikle gebelik, ultrasonografi , doğum ve kadın hastalıkları ile ilgili ameliyatlarda uzmanlaşmış doktorlardır.

Operatör doktor ifadesi ise cerrahi branşlardaki yani ameliyat yapılan branşlardaki doktorları tanımlamak için kullanılır. Kadın hastalıkları ve doğum branşı da ameliyatları olan bir branş olduğu için operatör veya operatör doktor (Op. Dr.) tanımı ismin başına eklenir.

Kadın doğum uzmanı olmak için lise eğitiminden sonra tıp fakültesi (6-7 yıl) daha sonrasında da uzmanlık eğitimi yani ihtisas (5 yıl) gerekir.

1978 yılında Gaziantep te doğan Dr. KAHRAMAN Gaziantep Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra 95 yılında Ankara da Hacettepe Tıp Fakültesinde Eğitimine başladı.

2002 yılında Ankara Etlik SSK Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisasına başladı. İhtisas bitimi ile beraber 1 yıl kadar aynı hastanede kalarak Jinekolojik Endoskopi ile ilgilendi.

2008 yılı itibari ile Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde göreve başladı.

MEZUNİYETİ: HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ

İHTİSASI : ANKARA ETLİK KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA

YABANCI DİL : İNGİLİZCE

3. ULUSAL CERRAHİ ONKOLOJİ KONGRESİ
4. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KARDİYOK CERRAHİSİ KONGRESİ

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA BİYOİSTATİSTİK UYGULAMALARI

11. TİVAK AND 1. TURKİSH-FRENCH CONGRESS OF REPRODUCTİVE MEDİCİNE AND İNFERTİLİTY

T.C.S.B ANKARA ETLİK DOĞUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE PLANLANMASI SERTİFİKASI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI LAPARASKOPİ SERTİFİKASI

VIA VILI AND COMPREHENSİVE COLPOSCOPY WORKSHOP VE KOLPOSKOPİ KURSU

VIII.ULUSAL KONGRESİ TEMEL OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ DETAYLARI KURSU

AESTHETİC GYNECOLOGY COURSE OF THE İNTERNATİONAL ANKARA UROGYNECOLOGY CONGRESS IV

JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ SERTİFİKASI

OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ SERTİFİKASI

III. ULUSAL CERRAHİ ONKOLOJİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

75. YIL KADIN DOĞUM HASTANESİ

25 ARALIK DEVLET HASTANESİ