| | | | | | | | ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ

Tüp Bebek (IVF)

Image

Tüp Bebek (IVF)

Konusunda uzman doktorlar, genetik uzmanları, embriyolog, hemşire, psikolojik danışmanlık ekibi, tüp bebek ve eğitim koordinatörleri, iletişim danışmanı ve diğer hizmet birimlerinde çalışan personelin bilimsel alt yapısı ve teknolojik donanımı tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran en önemli faktörler arasında yer almaktadır.
Bilimsel ve teknolojik gelişimle donanmış olan merkezimizde, sanayi ve gelişmişlik bakımından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin incisi olan tarihsel şehrimize yakışır bir şekilde tüp bebek tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Geçtiğimiz son 30 yılda gelişen yardımla üreme teknikleri ile binlerce çiftin çocuksuzluk problemi çözülmekte ve bebek hasretine son verilmektedir. Yardımla üreme tekniklerinin gerek erkek gerekse kadın kısırlığında ve kadında yaşa bağlı üreme zorluklarında başarı ile uygulandığını görüyoruz. Bu teknikler sayesinde günümüzde yüz güldürücü sonuçlar almaya devam etmekteyiz.
Yardımla üreme tekniklerinin en bilineni tüp bebektir. Ancak günümüzde tüp bebeğe ek olarak pek çok yeni teknikler gelişerek kısırlık sebeplerinin tedavisinde kullanılmaktadır.


Tüp Bebek Nedir ?

Tüp bebek kadın yumurta hücresi (oosit) ile erkek meni hücresinin (sperm) vücut dışında çok özel laboratuvar şartlarında döllenerek; döllenmiş yumurta hücrelerinden (embriyo) birkaçının seçilerek rahim içine yerleştirilmesidir.


Kimlere Tüp Bebek Uygulanır ? 

  • Her iki tüpün tıkalı olması: Bu durumda sperm hücresinin yumurta hücresine ulaşarak dölleme şansı yoktur. 
  • Sperm sayı, hareket veya normal sperm oranının (morfoloji) düşük olması: Bu problemlerin hepsi bir arada ya da ayrı ayrı olabilir. Sperm sayı ve hareketliliği normal sınırlarda olan bir hastada normal görünüme sahip sperm yüzdesi normaden az ise yine tüp bebek gerekir.
  •  Çikolata Kisti (Endometriozis vakaları): Endometriozis, kadının her ay düzenli adet olmasını sağlayan rahim içi zar dokusunun (endometrium) rahim içi dışında, tüplerde, yumurtalıklarda ve/veya karın içi zarında yerleşmesiyle karakterize bir hastalıktır. Her adet döneminde bu rahim dışı bölgelerde kanamalar olabilir. Bunun sonucunda tüplerde, karın zarında yapışıklıklar, yumurtalıklarda kist oluşabilir. İlerlemiş vakalarda IVF gerekebilir. 
  • Sebebi açıklanamayan kısırlık vakaları: Tüm incelemelere rağmen %20 oranında kısırlığı açıklayacak hiçbir neden bulunamayabilir. Bu durumda özellikle 36 yaş ve üstü bayanlarda IVF ön planda düşünülür. 
  • Tekrarlayan gebelik kaybı: birbiri ardına üç kez veya daha fazla yaşanan  ve genelde gebeliğin ilk 12 haftasında görülen bu durum tekrarlayan gebelik kayıpları olarak adlandırılır.
  •  Bazı hormonal bozukluklar: Gebeliğin oluşmasında önemli rolü olan hormonlar arasında LH, FSH, progesteron, östrojen, prolaktin, TSH, testesteron bulunmaktadır. Bu hormonlar gebeliğin oluşmasında birlikte ahenk içinde çalışarak gebeliğin düzgün gitmesini sağlarlar. Bu hormonlardan bir veya birkaçının düzgün çalışmaması halinde gebelik gerçekleşmez. Bu durumda kan tetkikleri ile bu hormon seviyeleri değerlendirilerek bir tedavi planı oluşturulur.

Başarı Şansı

Bir çok klinikte gebelik oranı embriyo transferi başına %50-55 civarındadır.

IVF ile “eve bebek götürme” oranı, her bir tedavi yöntemi için yaklaşık %30’dur.
Bu oranlar normal yoldan çocuk sahibi olabilen çiftlerden farklı değildir.
Bir çok çalışma 35 yaşını aşan kadınlarda gebelik oranlarının düştüğünü göstermiştir. Tüp Bebek uygulamasında kadının yaşı önemli bir faktördür. Eğer kadın 30 yaşlarının başlarındaysa, bir çok kısırlık uzmanı çabuk olmalarını tavsiye eder.